cac-loai-chuot

Chuột cống, chuột đồng, chuột nhắt

Họ này gồm gần 550 loài, có một số rất phổ biến, nhất là chuột cống và chuột nhắt rừng. Phần lớn động vật có vú này được coi là tai họa cho con người vì nó phá phách mùa màng, phá hoại thức ăn dự trữ. Có một số như chuột cống còn mang bệnh truyền nhiễm.

Chuột nhắt rừng

diệt chuột nhắt

Đây là một trong số động vật gặm nhấm thường thấy nhất ở châu Âu. Ban đêm nó rời tổ dưới rễ cây để tìm hạt, côn trùng và quả mọng. Từ tháng 4 đến tháng 10, nó đẻ con. Có khi con cái còn giao phối vào mùa đông vì dự trữ thức ăn dồi dào.

Chuột đồng bang Pennsylvania

chuot dong

Con vật gặm nhấm này ăn cỏ, hạt, rễ và vỏ cây. Nó chạy trên các lối mòn do nó tạo ra và chăm sóc. Tổ của nó làm ngay trên mặt đất hay trong hang đào dưới các lối mòn.

Chuột cống

chuot cong

Con vật gặm nhấm này sống khắp nơi có con người sống. Rất phàm ăn, nó ngấu nghiến bất cứ thức ăn dư thừa nào. Nó có thể đẻ cả năm, mỗi năm đẻ khoảng 8 lứa, mỗi lứa 10 con.