thuoc diet chuot cat

Thuốc diệt chuột CAT 0.25WP

thuoc diet chuot catThuốc diệt chuột CAT 0.25WP

CAT 0.25WP là thuốc diệt chuột nhóm chống đông máu

Khi ăn phải bả chuột, chúng sẽ bị chảy máu đường ruột, chảy máu mắt, bị lạnh , khó thở và ngưng cắn phá, chui tránh trong hang và chết trong 3 ngày

Thuốc không có mùi vị và không gây co giật nên chuột không phát hiện

CÔNG TY DIỆT CHUỘT  – DIET CHUOT TAN GOC HIEU QUA, BAN BAY CHUOT, BA CHUOT, THUOC CHUOT