thuoc diet chuot forwarat

Thuốc diệt chuột Forwarat thế hệ mới

thuoc diet chuot forwaratThuốc diệt chuột Forwarat thế hệ mới

Thuốc diệt chuột chống đông máu mới nhất, mạnh nhât, diệt chuột chỉ sau 1 lần mồi

Sau khi ăn phải thuốc chuột sẽ chết chậm từ 3 – 5 ngày nên những con chuột khác không nghi ngờ và tiếp tục ăn đền khi bị diệt hết

Chuột thường chết ở những nơi gần vũng nước, nơi thoáng và có ánh sáng nên có thể dễ tìm thấy chúng.

CÔNG TY BÁN THUỐC DIỆT CHUỘT  – DIET CHUOT HIEU QUA UY TIN